Tijdschrift Franicker, editie 2017 verschenen

De jaaruitgave 2017 van het tijdschrift Franicker is verschenen. Ook deze keer weer met bijzondere artikelen die teruggrijpen op de geschiedenis van deze stad.  Zo is er een bijdrage van Pieter Breuker over het vorig jaar geopende Keatsmuseum en ook over de drie musea die eraan vooraf gingen. Een artikel gaat over het ontstaan van volkstuinen, ‘opdat de armlastigen zelf hun voedsel konden verbouwen’. Wist je […]