Steunpunt Vluchtelingen zoekt enthousiaste vrijwilligers

Steunpunt Vluchtelingen De Skûle Welzijn zoekt enthousiaste vrijwilligers  De Skûle Welzijn biedt vluchtelingen met een verblijfsvergunning maatschappelijke ondersteuning. Met deze ondersteuning kunnen zij volwaardig en zelfstandig deelnemen aan alle facetten van de Nederlandse samenleving. Deze steun wordt gegeven door vrijwilligers en beroepskrachten. Omdat er de komende tijd een grotere toestroom statushouders naar de gemeenten wordt verwacht, zijn […]

Vrijwilligerscentrale De Skule Welzijn Franeker zoekt vrijwilligers

De Wereldwinkel in Franeker bied producten aan uit derde Wereldlanden voor een eerlijke prijs zodat boeren en arbeiders een faire prijs ontvangen voor hun producten en daardoor een leefbaar inkomen verkrijgen. Wereldwinkel Franeker is op zoek naar een PR-functionaris (m/v). De pr-functionaris is betrokken bij de afstemming tussen de verkoopacties en de publicaties op website en in […]

Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn zoekt vrijwilligers

Elke maandagmiddag van 14:00 – 16:00 uur kan men in De Skule Welzijn terecht voor gratis antwoorden en praktische hulp tijdens het inloopspreekuur. Het gaat bijv. om: – aanvragen van een uitkering, ziektekosten verzekering omzetten. kwijtschelding aanvragen, enz.