Walke Talkie mentorprogramma voor jong volwassenen.

De Skûle Welzijn heeft, in samenwerking met Stichting VerbindMij, een concept ontwikkelt voor de jong volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun leven weer richting te geven. Te denken valt aan vroegtijdige schoolverlaters, mensen in een isolement, mensen die