Wijkverenigingen bieden gemeente wijkvisies aan

Op donderdag 5 maart hebben drie wijken in Franeker aan burgemeester Fred Veenstra hun wijkvisie aangeboden. Dit waren de wijken Schalsumerplan, Hamburgerrak en Binnenstad. In de gemeente Franekeradeel wordt als sinds 2006 met dorpsvisies