Waadhoeke herziet WOZ-waarden van 1300 dijkwoningen

Het college van B&W heeft besloten de WOZ-waarden van ruim 1300 dijkwoningen te herzien. De waarde van de grond van het waterverdedigingswerk wordt  niet volledig meegerekend in de WOZ-waarde over 2017. Wanneer het verschil tussen de oude en herziene WOZ-waarde meer dan 20% bedraagt en minimaal € 5.000,-, worden de eigenaren/gebruikers ook gecompenseerd over de […]