Verrassende winnaar bij Arkens straatkaatsen

Franeker – Achttien weken lang  (op woensdagavond) is er gekaatst aan de C.F. Engelhardstraat te Franeker. Hier organiseerde buurtvereniging Arkens, wekelijks, onder professionele leiding van Lieuwe Visser en René Politiek, het

Brotsige Kontsiekiekerspartij 2013

Franeker – Op 28 juli vond de Franeker straatkaatswedstrijd weer plaats. Twaalf parturen gingen de strijd met elkaar aan op een van de benauwdste dagen van dit jaar. Waar vorig jaar nog het maximale aanmeldingsaantal van 16 parturen

Groeiende belangstelling voor Zachte Bal PC *foto’s*

Franeker – Op zaterdag 1 juni is de tweede editie van de Zachte Bal PC gekaatst op het heilige gras van het Sjûkelân. Met een volle bak van 64 parturen werd er gestreden om de prijzen in een winnaars ronde en verliezersronde. Met een groeiende