Theater de Koornbeurs in Franeker voert deze week actie middels de campagne HOU HET LICHT AAN IN DE KOORNBEURS. Door middel van deze campagne wil De Koornbeurs laten zien welke belangrijke plek het theater inneemt in het culturele hart van de gemeente Waadhoeke. De Koornbeurs roept iedereen op om het smûke theater – op eigen wijze – te steunen tijdens de campagne.

Aanleiding voor de campagne is de raadsvergadering die op donderdag 29 juni plaatsvindt en waarin de gemeenteraad over 2 belangrijke subsidies een uitspraak gaat doen:
Ten eerste wordt er besloten over de financiering van formatie-uitbreiding binnen De Koornbeurs. De Koornbeurs werkt op dit moment met een (te) kleine formatie. Het theater heeft, naast haar reguliere programmering, de opdracht om als cultureel knooppunt te fungeren. Daarmee heeft ze naast een culturele ook een maatschappelijke taak. De huidige formatie is te klein om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren.  Wanneer de formatie-uitbreiding niet kan plaatsvinden, kan de Koornbeurs in haar huidige vorm niet verder.
Ten tweede is er geld nodig voor de aanschaf van een nieuwe trekkenwand (een hijsinstallatie die gebruikt wordt om licht, decors, en andere objecten boven het toneel te kunnen hangen en tijdens de voorstelling te kunnen laten bewegen). De huidige trekkenwand is verouderd en onlangs werd bekend dat deze niet meer wordt goedgekeurd. De gemeente heeft, als eigenaar van het theaterpand en daarmee de trekkenwand, budget voor dit doel gereserveerd. Inmiddels is bekend wat nu de actuele kosten zijn. Het gereserveerde bedrag blijkt niet voldoende en moet aangevuld worden. Wanneer er geen trekkenwand kan worden aangeschaft, kan De Koornbeurs geen professionele voorstellingen meer vertonen en zal het theater moeten sluiten.

Waardevast leef- en woonplezier
De Koornbeurs realiseert zich dat het met deze besluitvorming erop of eronder is en wil daarom graag aan de gemeenteraad laten zien hoeveel mensen De Koornbeurs een warm hart toedragen en dat er veel draagvlak is om het theater als professionele schouwburg in stand te houden. Om de leefbaarheid in een plattelandsgemeente als De Waadhoeke in stand te houden, zijn goede culturele voorzieningen essentieel. De Koornbeurs is sinds jaar en dag een belangrijke plek voor cultuurbelevers, makers en genieters en zorgt – samen met vele andere belangrijke voorzieningen in de gemeente – voor waardevast leef- en woonplezier van inwoners van De Waadhoeke. Cultuur verrijkt, verblijdt, vernieuwt en draagt daarmee bij aan ons welzijn. Geef het theater de kans om blijvend en substantieel bij te dragen aan het geluk van de Waadhoeke (en daarbuiten)! ‘Wat sille wy no belibje!’

De campagne bestaat uit:
Een Campagnedag op vrijdag 23 juni van 16 – 20 uur in en bij De Koornbeurs. Met gratis toegankelijke optredens van onder andere Syb van der Ploeg, Piter Wilkens en nog vele andere artiesten en muzikanten die het licht aanhouden in De Koornbeurs. En natuurlijk de talkshow Koornbeurs Koffietijd om 16 uur. Iedereen is van harte welkom! Publiek kan ter plaatse de petitie ondertekenen of video-/fotomateriaal maken wat ingezet kan worden op sociale media onder de hashtag: #HOUHETLICHTAANINDEKOORNBEURS . We vragen iedereen om waar mogelijk een lamp/bouwlamp/schemerlamp/zaklamp/etc mee te nemen die we graag inzetten in onze campagne.  Na afloop kan men die ook gewoon weer mee naar huis nemen. De Koornbeurs zorgt zelf ook voor een scala aan lampen tijdens de campagnedag.
Een Campagneweek van 21 t/m 29 juni waarin mensen online (via deze petitie https://www.petitie24.nl/petitie/4811/hou-het-licht-aan-in- en video-/fotobijdrage) een bijdrage kunnen leveren om zo het licht aan te houden in De Koornbeurs. Ook hiervoor wordt de hashtag # HOUHETLICHTAANINDEKOORNBEURS ingezet.

Na de campagne zal De Koornbeurs alle handtekeningen en hashtags aanbieden aan wethouder Jan Dijkstra voorafgaand aan de raadsvergadering op donderdag 29 juni.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.theaterdekoornbeurs.nl/licht-aan en op de sociale media van het theater.

Voor wie een filmpje (of foto) wil opnemen, is hier de instructie:

  • Film in verticale positie.
  • Kies een positie vlak naast een (schemer)lamp
  • Start het filmpje in het schemer of donker
  • Laat het beeld heel even lopen en knip dan de lamp aan
  • Stel je even voor en zeg dan: “Ik hou het licht aan in de Koornbeurs”

Optioneel:

  • Benoem dan kort jouw motivatie waarom jij vindt dat de Koornbeurs open moet blijven. (LET OP: verwoord je motivatie vooral POSITIEF! Dus niet: “De Koornbeurs moet niet dicht”, maar WEL: De Koornbeurs is voor mij belangrijk/waardevol/leuk/enz. omdat…)
  • Sluit af met jouw naam en nogmaals de zin; “ik hou het licht aan in de Koornbeurs”.

Een foto nemen, mag uiteraard ook. Alleen een lamp in beeld is al voldoende. Plaats het filmpje of de foto op Facebook/Instagram/Tiktok/Snapchat met de hashtag #HOUHETLICHTAANINDEKOORNBEURS en nodig mensen uit om ook zo’n filmpje te maken en te delen. Of stuur het op naar marketing@theaterdekoornbeurs.nl .

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!