Van Harinxmakanaal bevaarbaar voor Klasse V

Door Gijs van Hesteren

LEEUWARDEN – Voor echt opwaarderen van het Van Harinxmakanaal naar Klasse V ontbreekt de ruimte. Maar waar dat kan wordt de vaarweg tussen Harlingen en het Prinses Margrietkanaal wel geschikt gemaakt voor 110-meterschepen. Zo wordt het kanaal bruikbaar ‘voor wie met goed zeemanschap vaart’. Provinciale Waterstaat van Fryslân praatte een grote groep betrokkenen bij over de werkzaamheden.

Wim Boogholt, senior projectleider voor het Van Harinxmakanaal: ‘We gaan niet echt opwaarderen. Daarvoor is fysiek geen ruimte en de intensiteit van het vaarverkeer geeft er evenmin aanleiding toe. Wél passen we krappe bochten aan, remmingswerken, oevers, de breedte van kunstwerken, de vaardiepte. En er komen passeerplaatsen, bedoeld voor schepen met klasse V die elkaar onderweg tegenkomen. Hiermee scheppen we een extra toegang tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De nieuwe bruggen van Dronrijp en Ritsumazijl worden midden dit jaar in gebruik genomen. Deze krijgen een doorvaartbreedte van 17 meter.’

Bochtverruiming en bruggen

De verruiming van de bocht in de binnenstad van Franeker laat nog op zich wachten. ‘De onderhandelingen over de benodigde ruimte in de binnenbocht zijn afgeketst. Eén van de twee bedrijven die bij de grondtransactie betrokken zijn haakte af. De ambitie was: gereed in 2018. We proberen nu toch in der minne tot een oplossing te komen.’

Andere bochten die verruimd worden zijn die bij het Ouddeel en de Froskepolle. De verkeersbruggen onder de stad Leeuwarden en de Harlinger Koningsbrug worden voorlopig niet vervangen. De vaarwegbreedte blijft daar dus beperkt tot 12 meter, precies voldoende voor een vaartuig van Klasse V. Dit gaat ook op voor de Tsjerk Hiddessluizen. Boogholt: ‘Dat zal niet vóór 2040 gebeuren. De vaarweg wordt dus niet volledig Klasse V, maar wie vaart met goed zeemanschap kan het toch gebruiken.’

Grootste probleem van de spoorbruggen HRM103 (lokale lijnen naar Sneek en Harlingen van Arriva) en HRMK (de lijn naar Zwolle van de NS) zijn de venstertijden. Die worden almaar krapper en het moment dat ze onwerkbaar zijn komt dichterbij. Wim Boogholt: ‘We kijken serieus naar een aquaduct als vervanger van laatstgenoemde brug. Leeuwarden wil misschien naar een verdiepte verbinding naar het station. Dit is echter iets van de langere termijn.’

Onzekerheden

Een opwaardering van de Leeuwarder Greuns tussen Van Harinxmakanaal en Koopmans zit er niet in. De gemeente wil er alleen over praten als de bedrijven meedenken. Een woordvoerder van Koopmans: ‘Het heeft niet veel zin. Het Dormund-Emskanal in Duitsland is voor ons het grootste knelpunt. Dat is in zijn geheel Klasse IV, met ook nog eens heel veel sluizen.

Voor alle plannen ligt de grootste onzekerheid momenteel in de opstelling van Provinciale Staten. Die moeten de begroting voor de komende tijd goedkeuren. Boogholt: ‘Misschien krijgen we na de provinciale verkiezingen een totaal veranderde samenstelling van de Staten. Niemand kan u zeggen of die andere accenten gaat leggen.’

Senior-projectleider Wim Boogholt legt uit dat het Van Harinxma binnenkort toegankelijk is voor 110-meterschepen, ook al voldoet het kanaal dan niet volledig aan alle eisen die strikt genomen aan zo’n vaarweg worden gesteld. Een kwestie van goed zeemanschap, aldus Boogholt.

(Foto Gijs van Hesteren)

De voorgenomen bochtafsnijding te Franeker.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!