Fotograaf: Joachim de Ruijter. Archieffoto loting 2019

De loting voor de 170ste PC vindt ook dit jaar volgens de aloude traditie in De Koornbeurs te Franeker plaats.

Deze loting is voor iedereen toegankelijk en u bent dus van harte welkom. De voorzitter, Ids Hellinga van de PC houdt een korte inleidende toespraak, daarna bepalen de 16 parturen hun eigen lot.

De loting begint om 18:00 uur in de Koornbeurs.

De 16 parturen voor de loting van vanavond zijn.

 • Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar
 • Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
 • Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta, Pieter Jan Leijenaar
 • Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma
 • Marten Bergsma, Kees van der Schoot, Hendrik Kootstra
 • Remmelt Bouma, Allard Hoekstra, Evert Pieter Tolsma
 • Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra
 • Haye Jan Nicolay, Hessel Postma, Patrick Scheepstra
 • André van Dellen, Pieter Jan Plat, Jurrit Osinga
 • Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem, Kevin Jordi Hiemstra
 • Peter van Zuiden, Gerben de Boer, Willem Heeringa
 • Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra, René de Haan
 • Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra, Jelmer Miedema
 • Jelle Attema, Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis
 • Wierd Baarda, Michel van der Veen, Jari Visser
 • Youri de Groot, Jelle Cnossen en Johan Sipma
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!