Waadhoeke regelt rondetafelgesprekken over burgerparticipatie

De toekomstige gemeente Waadhoeke wil midden in de maatschappij staan. De gemeente wil graag in gesprek hierover met haar inwoners. Daarom organiseert zij op 29, 30 en 31 mei en 6 juni rondetafelgesprekken over burgerparticipatie. Hoe kan Waadhoeke samen met haar inwoners burgerparticipatie handen en voeten geven?

Een tweede ronde Rondetafelgesprekken

Op 1 januari 2018 fuseren het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. De voorbereidingen voor deze nieuwe gemeente zijn in volle gang. Vorig najaar zijn er vier rondetafelgesprekken georganiseerd over het thema Dienstverlening. Wat is er de vorige keer besproken en wat heeft de gemeente daar mee gedaan? Om die vragen te beantwoorden is het nu tijd voor een vervolg. Nu wordt ook het thema Burgerparticipatie verder uitgediept.

Waarom meepraten?

De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de nieuwe gemeente Waadhoeke om de nieuwe gemeente in te kunnen richten. Zo kan de gemeente zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van haar inwoners.

Voor wie

Ondernemers, inwoners en belangengroepen uit Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel (Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum) worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Wanneer zijn de rondetafelgesprekken?

De rondetafelgesprekken zijn op de volgende data en locaties:

  • Maandag 29 mei, van 19.30 – 21.30 uur, MFC de Helling in Winsum
  • Dinsdag 30 mei, van 19.30 – 21.30 uur, ECR Kening State in Franeker
  • Donderdag 1 juni, van 19.30 – 21.30 uur, Campus Middelsee in Sint Annaparochie
  • Dinsdag 6 juni, van 19.30 – 21.30 uur, MFA d’Ald Skoalle in Dronrijp

Alle avonden zijn voor alle toekomstige Waadhoekers opengesteld; inwoners van Sint Annaparochie zijn bijvoorbeeld dus ook van harte welkom in Winsum of andersom.

Hoe ziet het programma eruit?

In kleine groepjes wordt met elkaar over verschillende thema’s van gedachten gewisseld. Aanmelden is niet nodig.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!