Er is op meerdere plekken Japanse duizendknoop gevonden in de gemeente Waadhoeke. De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant en verdringt andere planten. De wortels groeien in kieren, scheuren en holle ruimtes wat grote kosten met zich mee kan brengen. Ze groeien onder andere door funderingen, muren en riolering heen. De Japanse duizendknoop is moeilijk te verwijderen. Uit een achterblijvend stukje plant of wortel kan snel weer een nieuwe plant groeien.

Japanse duizendknoop Waadhoeke

De gemeenteraad heeft in juli geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van ‘exoten’. Zoals de de Japanse duizendknoop. Op dit moment is de gemeente aan het inventariseren waar in de gemeente de plant groeit, en hoe groot het risico is dat de plant zich daar verspreidt. Op basis daarvan wordt besloten waar de Japanse duizendknoop eerst te bestrijden.

De Japanse duizendknoop komt ook voor in de tuinen van inwoners van de gemeente. De gemeente bestrijdt de plant niet op particuliere grond. Daarom is het belangrijk om te controleren of u Japanse duizendknoop in uw tuin heeft. Als dat zo is, is het verstandig zo snel mogelijk actie te ondernemen om de plant te bestrijden.

Hoe kunt u de Japanse duizendknoop herkennen? Want: In elk seizoen ziet de Japanse duizendknoop er anders uit.

In maart tot april komt de Japanse duizendknoop uit de grond. Hij heeft dan kleine rode knoppen en blaadjes met rode nerven. Vanaf mei zijn de bladeren frisgroen met rode bladstelen. Deze bladeren kunnen zo groot worden als een hand. Vanaf augustus bloeit de plant met kleine trosjes witte bloemen. De planten zijn dan vaak zo’n 2 tot 3 meter hoog.

Tevens:

 • Het blad staat zig-zag op de tak.
 • De plant heeft holle stengels.
 • De wortels hebben witte uitlopers.
 • Van binnen zijn de wortels oranje van kleur.

Bestrijdingsmethoden

Japanse duizendknoop is erg hardnekkig. Door schoon te werken en steeds dezelfde stappen te doorlopen, wordt de kans groter dat de plant echt verdwijnt of beheersbaar wordt.

Uitgraven

U kunt de duizendknoop met eenvoudig gereedschap weghalen. De beste periode is tussen mei en september. Gebruik een greep of riek en stevige vuilniszakken. Snoei de plant tot zo laag mogelijk op de grond. Werk van buiten naar binnen: begin minstens 50 cm vanaf de plant met graven. Zoek de wortels van de plant op zodat u weet tot waar u moet graven. Gebruik een greep of riek. Dit voorkomt dat wortels afbreken in de grond. Kleine stukjes wortel kunnen weer uitgroeien tot nieuwe planten. Stop alle plantresten meteen in de (grijze) restafvalcontainer of vuilniszak. Maak na afloop het gereedschap goed schoon. Leg het niet zomaar in de tuin, op de tegels of op het gras maar bijvoorbeeld op een stuk landbouwplastic. Borstel uw kleding en schoenen goed af met een stoff­er of bezem.
Wacht een paar weken. Als er nieuwe planten opkomen, herhaalt u de stappen.

Door dit meerdere keren te herhalen, raken de wortels van de plant uitgeput. Uiteindelijk komt er niets meer op. Houd de plek nog een jaar lang goed in de gaten. Ook nadat er niets meer terug lijkt te groeien.

Langdurig afdekken
Soms is uitgraven lastig.

Bijvoorbeeld omdat het om een groot stuk grond gaat. Dan is het ook mogelijk om de grond voor lange tijd af te dekken. Dit kan alleen als er geen andere bomen of planten in de groeiplaats staan. Snoei de plant tot zo laag mogelijk op de grond. Breng het plantafval goed verpakt naar de restcontainer. Leg het dus niet op een compost- hoop of in een gft-bak! Graaf een zo diep mogelijke geul van minstens 50 centimeter. Doe dit op 1,5 meter afstand van de planten rondom de groeiplaats. Gooi de uitgegraven grond aan de kant van de planten. Dek de groeiplaats af met een stevig stuk zeil zonder naden. Stop de randen in de geul. Een piepklein gaatje kan er al voor zorgen dat al het werk voor niets is geweest. Dek de geul met de randen van het zeil goed af, zodat het zeil niet los kan komen. Het mag ook geen licht of lucht doorlaten. Dek af met bijvoorbeeld stenen.

Controleer elke paar weken of het zeil niet stuk gaat. Laat het zeil minimaal 3 tot 4 jaar liggen. Controleer regelmatig of er geen planten langs de randen van het zeil groeien. Staan er nieuwe planten? Maak dan opnieuw een geul op 1,5 meter afstand vanaf de laatste plant en dek het met extra folie af. Houd na verwijderen van het zeil de groeiplaats nog goed in de gaten. Planten die toch nog opkomen graaft u meteen uit. Volg daarbij de stappen van de methode voor uitgraven. Hoe de Japanse duizendknoop ook bestreden wordt, het kan alleen lukken de plant uit te roeien door heel precies te werken en de groeiplekken heel lang te blijven controleren.

Professionele bestrijding

U kunt er ook voor kiezen om professionele hulp inhuren. Dat moet dan een erkend bedrijf zijn. De besmette grond en plantresten moeten afgevoerd worden naar een erkende verwerker.

Waarschuw uw buren!

Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin? Waarschuw uw buren. Als u de plant gaat bestrijden, kan het gebeuren dat de plant een paar meter verderop weer opkomt. De wortels gaan ‘zoeken’ naar een nieuwe geschikte plek om te groeien. Uw buren moeten de plant ook bestrijden om er uiteindelijk helemaal van af te komen.

Wat wel en wat niet te doen?

Wel:

 • planten afknippen in plaats van machinaal maaien.
 • Al het plantafval verzamelen en afvoeren in vuilniszakken en afvoeren als restafval.
 • Terrein controleren op aanwezigheid van Japanse duizendknoop voor u begint met grondwerkzaamheden.
 • Na het werk met Japanse duizendknoop materiaal zoals gereedschap, schoenzolen en banden schoonmaken met een bezem of stoffer.
 • Om te voorkomen dat plantresten inrijden door kruiwagens: leg rondom het besmette gebied een dik zeil op de grond. Of doe plantenresten op de besmette plek meteen in een vuilniszak, die u daarna afsluit.
 • Voordat nieuwe grond wordt aangevoerd, is het belangrijk om de locatie waar de grond komt, te controleren op een mogelijke besmetting.
 • Wanneer u de besmette grond afvoert met een kar, de besmette grond direct opladen en afgedekt vervoeren. Laat u de besmette grond ophalen? Dan goed afdekken totdat deze wordt opgehaald.

Niet:

 • Planten machinaal maaien (bijvoorbeeld met grasmaaiers of grastrimmers).
 • Plantresten en wortels aanbieden als groenafval.
 • Wortel- of stengelfragmenten in open water terecht laten komen. Dit leidt stroomafwaarts langs de oever tot nieuwe haarden.
 • Plantresten achterlaten of op de composthoop gooien.
 • Laat het weten!
 • Staat er Japanse duizendknoop op gemeentegrond, dan horen ze dat graag. Doe een melding via hun website of geef je melding door via telefoonnummer 0517-380 380.

Meer informatie:

Zoekt u meer informatie over de Japanse duizendknoop? Kijk dan op www.nvwa.nl of op www.invasieve-exoten.info

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!