Meerdere malen hebben wij een vraag per mail gekregen over de mobiele camera’s langs de A31 ter hoogte van de Slachtetille Brug. Er is veel verwarring over en of wij er misschien opheldering over kunnen geven.

Jaarlijks voert de wegbeheerder een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit doen zij tijdens 2 telperioden, de maanden maart tot en met mei en september tot en met november.  Per jaar tellen ze dan op 55 tot 60 weglocaties in beide richtingen. Per locatie nemen ze gedurende 1 of 2 weken continu camera beelden op.

De wegbeheerder heeft een onderzoeksplicht vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Met behulp van mobiele camera’s tellen ze langs een aantal rijkswegen in Nederland het transport van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine, diesel en LPG.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!