Wat kunt u in uw testament regelen over uw erfenis en welke rechten gaan boven een testament uit? Daarover vertelt Mark Beuker bij de Academie van Franeker op 24 mei tijdens een publiekscollege.

Rechten die boven het testament gaan
Iedere burger heeft ‘testeervrijheid’: u mag in uw testament vastleggen wat u zelf wilt. Toch hebben erfgenamen soms rechten die boven de wensen van dat testament gaan. Hoe dat precies zit, vertelt mr. dr. Mark Beuker tijdens zijn publiekscollege. Hij gaat onder meer in op de vraag of ouders hun kinderen (moeten) kunnen onterven. Over de rechten van onterfde kinderen is regelmatig discussie, zowel in de wetenschap als in de politiek. Beuker bespreekt ook de positie van andere familieleden. Hoe zit het voor de onterfde echtgenoot? En wat als u samenwoont zonder getrouwd te zijn: loopt uw partner dan het risico om na uw overlijden op straat te belanden?

Gepromoveerd op erfrecht
Mr. dr. Mark Beuker is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde accountancy, notarieel recht en rechtswetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde in november 2022 op een onderzoek naar de bescherming van naasten in het erfrecht. Voor zijn onderzoek gebruikte hij een juridische en een economische benadering. Ook bekeek hij, als onderdeel van een bezoek aan Cambridge University, wat we kunnen leren van het recht in Engeland en Wales.

Het publiekscollege vindt plaats op 24 mei in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!