Westra behaalt CO2-bewust certificaat

Westra heeft deze maand het CO2-bewust certificaat niveau 3 in ontvangst genomen. Het familiebedrijf heeft zich tot doel gesteld haar prestaties op het gebied van CO2 uitstoot te monitoren en te verbeteren. Westra-Franeker gaat verder met het doorvoeren van reductiemaatregelen binnen het bedrijf. Doelstelling: binnen vijf jaar 137 ton minder CO2 uitstoten.

Het certificaat onderstreept het duurzame karakter en ambitie van het bedrijf en is tevens een beloning voor alle inspanningen op het gebied van CO2-reductie in het verleden. Het certificaat is geen eindpunt maar dient als extra motivatie om het reductiebeleid te blijven volgen en waar nodig te verbeteren. De doelstelling van Westra is om de CO2 uitstoot in de komende vijf jaar met 6% te verminderen. Speerpunten om dit te realiseren zijn vooral vergroening van het wagenpark en het digitaliseren van de planning.

“We zijn al geruime tijd actief bezig met het besparen van energie. Een eigen windmolen en meer dan 180 zonnepanelen zijn het bewijs van duurzame investeringen. Het certificaat is wat mij betreft een mooie erkenning voor de inspanningen die we al leverden en een motivatie om dit in de toekomst te blijven doen en de doelstellingen te behalen” aldus directeur Corrie Westra.

De CO2-Prestatieladder wordt steeds vaker gebruikt bij aanbestedingen. Hoe hoger de score op de ladder, hoe groter de fictieve korting op de aanbestedingsprijs en hoe meer kans op gunning van een project. Oorspronkelijk is de ladder ontwikkeld door ProRail, maar sinds 2011 is het beheer in handen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Inmiddels zijn bijna 300 bedrijven gecertificeerd op niveau 3 van de ladder. Westra is een van de weinige Friese bedrijven dat het certificaat op niveau 3 bezit.

Het certificaat westrafraneker

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!