Wie zijn de wijkagenten in Franeker en de dorpen *foto*

De politie krijgt regelmatig de vraag: “wie is de wijkagent van onze wijk?”

Om wat duidelijkheid te scheppen hebben ze een overzichtje gemaakt:

© Eigen foto

Foto van links naar rechts:

  • Marten Wassenaar – Wijken: Binnenstad, Professorenbuurt, Rode dorp, Tuinen en Westelijk industrieterrein.
  • Mirjam van der Laag – Wijken: Witzens, War, Sexbierummerplan, Keningspark en Kaatsersbuurt. Dorpen: Sexbierum, Pietersbierum, Oosterbierum en Herbaijum.
  • Rudmer Bruinsma – Wijken: Stationsbuurt, Alvestedewyk, Oostelijk industrieterrein en Kie. Dorpen: Achlum, Hitzum, Tzum, Winsum, Wjelsryp, Baaium en Spannum.
  • Jan Haitsma – Wijken: Schalsummerplan, Bangabuurt, Watertoren, Arkens en Hamburgerrak. Dorpen: Tzummarum, Firdgum, Dongjum, Ried, Peins en Zweins.

U wilt in contact komen me ze? Dat kan via: www.politie.nl of via 0900-8844 en via de diverse sociale media. En natuurlijk kunt u ze ook gewoon aanspreken op straat!

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!