Zeer geslaagd ondernemersontbijt in Franeker

Sander de Rouwe te gast voor bedrijfsleven

Vandaag is het ‘de dag van de ondernemer’ reden voor Caroline de Pee, wethouder gemeente Franekeradeel, om het bedrijfsleven uit te nodigen voor een ondernemersontbijt met als speciale gast economie gedeputeerde Sander de Rouwe.

Vroeg uit de veren

Zo’n dikke 70 ondernemers uit Franekeradeel gaven gehoor aan de uitnodiging om vanmorgen vroeg uit de veren te gaan en om 08.00 aan te schuiven bij een goed gevulde ontbijt tafel in Grand Café de Doelen in Franeker.  Gedeputeerde Sander de Rouwe ging in op ontwikkelingen in de Friese Economie. Hij gaf aan dat de Friese ondernemers best wat trotser mogen zijn op de successen. Want die zijn er genoeg! “Friezen hebben soms de neiging met de handen in de zakken te klappen”. De Rouwe kondigde verder aan dat de provincie bezig is met oprichting van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij en dat er in 2018 meer krediet beschikbaar wordt gesteld voor het Friese MKB. Veel MKB’ers willen groeien, maar kunnen net niet de stap nemen om te investeren. Daarin wil de provincie een oplossing bieden.

Creëren en behouden van goed ondernemersklimaat

Wethouder Caroline de Pee ging in op de ontwikkelingen in de gemeente en wilde graag horen wat ondernemers zélf belangrijk vinden voor het creëren van een goed ondernemersklimaat. Ze vroeg de ondernemers ook vooral kritisch te zijn. “Hier kunnen we alleen maar ons voordeel mee doen”. Zij blikte hiermee alvast vooruit op de nieuwe gemeente Waadhoeke. Wat zeker meegenomen wordt naar Waadhoeke is de verdere uitbreiding van het O3 programma. Onze regio gaat  steeds meer het gebrek aan goede vakmensen merken. Een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is van cruciaal belang, aldus Oene Krist en Yde Koopmans die zich bezig houden met dit project. Govert Geldof sprak namens de Commerciële Club en vertelde over de contacten die zijn gelegd met  het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is om te kijken of er vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet een pilot gestart kan worden voor het realiseren van een regelvrije zone in Noordwest Friesland.

Gezellig samenzijn

Naast de informatieve bijdragen was het ook vooral een gezellig samenzijn. “Ik wil graag op deze wijze waardering tonen voor de betrokkenheid van de ondernemers in Franekeradeel. Zij zijn belangrijk voor een gemeente. Ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook op vele andere terreinen een belangrijke rol variërend van een bijdrage aan het voorzieningenniveau tot de sponsoring van sportieve- en culturele activiteiten” aldus Caroline de Pee.

foto: Joachim de Ruijter

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!