zuiderkade franekerFraneker – Wegens herstraatwerkzaamheden van een gedeelte van de Zuiderkade te Franeker is er sprake van hinder en later stremming voor het doorgaand verkeer in de periode van:

Maandag 7 september 2009 tot en met vrijdag 2 oktober 2009

De stremming zal zo mogelijk eerder worden opgeheven en zo nodig langer worden gehandhaafd.

Het betreft het wegvak van de Harlingerweg tot de Vossegatsteeg. Verkeershinder, in de 1e week worden er natuursteenbanden gesteld en worden de tegels in trottoir vervangen door stenen. Verkeerstremming, in de overige weken wordt de rijbaan in een aantal vakken over de hele wegbreedte herstraat. Hierbij kunnen voetgangers en (brom) fietsers ten allen tijde via het trottoir passeren.

De omleidingsroute wordt door middel van borden aangegeven. Bedrijventerrein de Tuinen is bereikbaar via Oud Kaatsveld en oostkant van de Zuiderkade. Verkeer kan gebruik maken van de nieuwe rondweg van Franeker of kan omrijden via de Harlingerweg-Burgemeester J. Dijkstraweg-Leeuwarderweg en Oud Kaatsveld. Op een zaterdag wordt het kruispunt bij de Brouwersbrug in zijn geheel herstraat.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.A. Vonk van de afdeling beheer en uitvoering, telefoonnummer 0517-380432 of met de uitvoerder, de heer R. Tempel van A. Faber B.V. telefoonnummer 0515-572828. De aannemer neemt met de aanwonenden/bedrijven contact op over de te verwachten stremming en planning van de werkzaamheden.

Gedurende de werkzaamheden worden de bewoners verzocht de auto elders te parkeren.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!